ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật và Lịch sử Nghệ thuật
Thạc sĩ về Giáo dục Bảo tàng và Trưng bày
Chứng chỉ Giảng dạy sau Đại học của Viện Giáo dục, Đại học London
Chứng chỉ sau Đại học về Phát triển khả năng Lãnh đạo của trường Said Business School, Đại học Oxford

Kinh nghiệm giảng dạy

Hơn 23 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Anh và các quốc gia khác nhau
Hơn 7 năm kinh nghiệm ở vị trí Ban giám hiệu
Chứng chỉ Chuyên môn Quốc gia dành cho Hiệu trưởng (Bộ Giáo dục, Chính phủ Anh)
Thành viên của Chartered College of Teaching (tổ chức giáo dục hỗ trợ và phát triển chuyên môn giáo viên, thuộc Hiệp hội Giáo dục Hoàng gia Anh)