HỘI ĐỒNG HỌC SINH

Tham dự vào các Hội đồng học sinh, Hội đồng GIN và Hội đồng Nhà chính là cơ hội để học sinh được thể hiện bản lĩnh lãnh đạo, phát huy kỹ năng làm việc tập thể và giao tiếp. Các em trình bày quan điểm và góp tiếng nói vào nhiều hoạt động của trường cũng như lên kế hoạch thực hiện những sự kiện đa dạng. Qua đó, các em sẽ phát triển thêm kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, có những ý kiến sáng tạo hơn đồng thời học được nhiều kỹ năng khởi nghiệp hoặc kinh doanh cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu.

Trong những năm qua, cùng với các hoạt động từ thiện, các em học sinh trong Hội đồng học sinh còn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng như Lễ hội Halloween, Buổi hòa nhạc mùa Xuân với sự tham gia của nhiều tài năng SSV, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày hội Nhà, góp ý cải thiện mẫu đồng phục của trường, đề xuất xây dựng phòng nghỉ ngơi của học sinh cũng như nhiều hoạt động và chương trình khác.